Stervensbegeleiding/Complementaire zorg

Wat is Stervensbegeleiding?

De definitie van stervensbegeleiding volgens het woordenboek is: "Het begeleiden van een persoon met wie iemand een professionele of emotionele band heeft, naar de dood toe". Stervensbegeleiding wordt aangeboden vanaf het moment dat een patiënt ongeneeslijk ziek is en er geen mogelijkheden meer zijn tot genezing.
Stervensbegeleiding kan aan de orde komen tijdens de hele periode dat er palliatieve zorg verleend wordt en niet alleen in de laatste fase, waarin het sterven plaatsvindt. Stervensbegeleiding is een stukje meelopen met de stervende en zijn familie. Het is vooral helpen om zo goed mogelijk de overgang naar Huis te maken.
Sterven is een van de belangrijkste fasen van ons leven. Op het moment dat iemand weet dat hij of zij ongeneeslijk ziek is, en dat hij of zal sterven verandert er plotseling van alles. Alle angsten en onzekerheden zullen parten gaan spelen.
Zeer belangrijk voor de omgeving is om de stervende open tegemoet te blijven treden. Mensen die sterven, maken in hun laatste stukje van hun leven een enorme ontwikkeling door. Daarom is stervensbegeleiding ook, de stervende een kans te geven deze enorme ontwikkeling in hun eigen tempo door te laten maken.

Er wordt tijdens de stervensbegeleiding gekeken naar:
- de gevoelens en ervaringen van de patiënt
- wat heeft de patiënt nodig?
- het begeleiden van de familie
- wat heeft de familie nodig?
- het verwoorden van de 5 fasen theorie van Elisabeth Köbler-Ross
- eventuele ondersteuning met Bach-bloesem remedies en E.E.N.® Energetica
- eventuele ondersteuning met etherische oliën
- het ondersteunen bij het afscheidsritueel
- het ondersteunen van kinderen en kleinkinderen bij het aankomende verlies
- alle wensen die nodig zijn

Elke patiënt is uniek
Door de vijf fasen van Elisabeth Köbler-Ross beter te herkennen, kan men de patiënt misschien beter begrijpen en de patiënt en de familie hierin ook te ondersteunen. Het is wel zo, dat deze fases niet altijd synchroon lopen. Elke persoon is uniek en dus ook de manier waarop men met het sterven omgaat.
Het kan zijn dat iemand een fase overslaat of dat men terugvalt in een fase.
De familie en vrienden van de patiënt worden heen en weer geslingerd tussen de verschillende fasen van het stervensproces, tussen ontkenning, woede, aanvaarding, marchanderen en neerslachtigheid. Dit kan zich meer malen voordoen in willekeurige volgorde en onafhankelijk van elkaar.

Het stervensproces is voor zowel de cliënt als familie een van de moeilijkste dingen, het loslaten van je dierbare, naar een "wereld" die je niet kent. Daarom is het zo belangrijk om samen de laatste fase zo goed mogelijk te laten begeleiden, voor de cliënt maar ook voor de familie.
Uiteraard bepaalt de tijd, wanneer het zover is om over te gaan naar het leven aan "Gene Zijde".

"My wish and pray for you
Let go of what is and was
Close your eyes and you will see the light
The light will take you to your place to be
A place with all the memories of your life
Give my regards to all of them
I know that someday, you will also take care of us
As the Light comes......"

Namasté, Veronique Doorbos

Copyrights ® Praktijk Yohimbé