GEDEELTELIJKE VERGOEDINGEN UIT UW AANVULLENDE ZORGPOLIS

Vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is mogelijk, indien u aanvullend verzekerd bent bij uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over de vergoedingen uit uw aanvullende zorgverzekering, kunt u ook het beste
uw polis van de zorgverzekering raadplegen.

De E.E.N.® Therapie (lichaamsgerichte psychosociale therapie) behandelingen worden door de aangesloten zorgverzekeraars (gedeeltelijk)
vergoed
in 2020 mits u natuurlijk aanvullend verzekerd bent.

Zie de lijst van de aangesloten zorgverzekeraars en de vergoedingen van 2020 in de downloads.

Praktijk Yohimbé is aangesloten als volwaardig lid bij de beroepsvereniging CAT, GAT en RBCZ en voldoet aan de
gestelde eisen van de CZ Groep, VGZ en overige aangesloten zorgverzekeraars.

Voor de zorgverzekeraars:
De AGB-code praktijk en AGB-code zorgverlener staan vermeld op de ingediende factuur door cliënt.

Voor de tarieven van de consulten, zie /Tarieven