GEDEELTELIJKE VERGOEDINGEN UIT UW AANVULLENDE ZORGPOLIS

Vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is mogelijk, indien u aanvullend verzekerd bent bij uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over de vergoedingen uit uw aanvullende zorgverzekering, kunt u ook het beste
uw polis van de zorgverzekering raadplegen.

De E.E.N.® Therapie (lichaamsgerichte psychosociale therapie) behandelingen worden door de aangesloten zorgverzekeraars (gedeeltelijk)
vergo ed
in 2023 mits u natuurlijk aanvullend verzekerd bent. Echter verschilt het bedrag van de vergoeding per zorgverzekeraar.

Natuurgeneeskundig Praktijk Yohimbé is aangesloten als volwaardig lid bij de beroepsvereniging CAT, GAT en RBCZ en voldoet aan de
gestelde eisen van de zorgverzekeraars.

Voor de zorgverzekeraars :
De AGB-code praktijk en AGB-code zorgverlener staan tevens vermeld op de ingediende factuur door cliënt.
Het lidmaatschapnummer van de beroepsvereniging wordt tevens vermeld op de factuur.

Voor de tarieven van de consulten, zie / Tarieven