TARIEVEN LICHAAMSGERICHTE PSYCHOSOCIALE THERAPIE (E.E.N.® THERAPIE)

PRAKTIJK YOHIMBÉ


Consult Volwassenen

€ 67,50 per consult

***************************************************

Consult Kinderen: (t/m 12 jaar)

€ 47,50 eerste consult (intake en consult)

€ 35,00 vervolgconsult (3/4 uur)

****************************************************

Rouw- en verlies Therapie (Trauma therapie)

€ 67,50 per consult

*****************************************************

Voor meer informatie over de gedeeltelijke vergoedingen van de zorgverzekeraar ,
zie / een-therapie/vergoedingen-zorgverzekeraar .

AFSPRAAK ANNULEREN
Indien u door omstandigheden verhinderd bent voor een afspraak, gelieve dit 24 uur van te voren te melden.
Anders zullen wij het consult voor 100% in rekening te brengen.

BETALING
Let op: Betaling is zowel per pin als contant mogelijk en dient te geschieden direct na het consult.

De tarieven voor de consulten zijn vrijgsteld van B.T.W.