GEDEELTELIJKE VERGOEDINGEN UIT UW AANVULLENDE ZORGPOLIS

Vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is mogelijk, indien u aanvullend verzekerd bent bij uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over de vergoedingen uit uw aanvullende zorgverzekering, kunt u ook het beste
uw polis van de zorgverzekering raadplegen.

De E.E.N.® Therapie behandelingen worden door de aangesloten zorgverzekeraars (gedeeltelijk)
vergoed
in 2019, mits u natuurlijk aanvullend verzekerd bent.

Zie de nieuwe lijst van de aangesloten zorgverzekeraars en de vergoedingen van 2019 in de downloads.

Praktijk Yohimbé is aangesloten als volwaardig lid bij de beroepsvereniging V.B.A.G., TCZ en RBCZ en voldoet aan de
gestelde eisen van de CZ Groep en overige zorgverzekeraars.

Voor de zorgverzekeraars: De AGB-code praktijk en AGB-code zorgverlener staan vermeld op de ingediende factuur door cliënt.

Voor de tarieven van de consulten, zie /Tarieven