TARIEVEN LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE (E.E.N.® THERAPIE)

PRAKTIJK YOHIMBÉ


Consult Volwassene
€ 60,00 per consult (1,5 uur)

***************************************************

Consult Kinderen: (t/m 12 jaar)
€ 47,50 eerste consult (1 uur)

€ 30,00 vervolgconsult (3/4 uur)

****************************************************

Rouw- en verlies Therapie (Trauma therapie)
€ 60,00 (1,5 uur)

*****************************************************

Stervensbegeleiding - het begeleiden van zowel cliënt als familie
- Per begeleiding: € 60,00
- Kilometervergoeding: € 0,19 per kilometer naar bezoekadres buiten de regio van 10 km.

******************************************************

Voor meer informatie over de gedeeltelijke vergoedingen van de zorgverzekeraar,
zie /een-therapie/vergoedingen-zorgverzekeraar.

AFSPRAAK ANNULEREN
Indien u door omstandigheden verhinderd bent voor een afspraak, gelieve dit 24 uur van te voren te melden.
Anders zullen wij het consult voor 100% in rekening te brengen.

BETALING
Let op: Betaling is zowel per pin als contant mogelijk en dient te geschieden direct na het consult.

De tarieven voor de consulten zijn vrijgsteld van B.T.W.