• Natuurgeneeskundig Praktijk Yohimbé is aangesloten bij de Beroepsvereniging CAT.
    St.CAT (Level 5).www.catcollectief.nl


  • Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de GeschilleninstantieAlternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijkeWkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling. Zie. https://gatgeschillen.nl

  • Als Kwaliteitstherapeut val de praktijk expliciet onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ. https://www.tcz.nu

  • De praktijk is RBCZ geregistreerd. www.rbcz.nu.
    Het RBCZ-nummer wordt vermeld op de declaratie/factuur. AGB-codes van de zorgverlener en van de praktijk worden tevens vermeld op de declaratie/factuur.

  • www.batverzekeringen.nl
  • www.rbcz.nu

  • Onderstaande documenten kunt u inzien: